Belangrijkste onroerendgoedwetten in Monaco

Er zijn twee belangrijke wetten in Monaco, die van toepassing zijn op huurovereenkomsten voor onroerend goed, wet 887 en wet 1291. Hun toepassingsgebied is niet erg breed. Als u echter van plan bent een woning te kopen met het oog op verhuur aan een derde partij of als u deze persoonlijk wilt verhuren, moet u op de hoogte zijn van de volgende wetten om op de hoogte te zijn van uw rechten en plichten in dit geval. Deze wetten zijn alleen van toepassing op huurzaken, maar niet op koop- en verkooptransacties.

WET 887

Als u een appartement in Monaco koopt dat onder wet 887 valt, heeft u het recht om het alleen aan de volgende mensen te verhuren:

- de ouders (of hun echtgenoten) van de eigenaar (of zijn/haar echtgeno(o)t(e) in afstammingslijn of afstamming;
- burgers van Monaco;
- natuurlijke personen die langer dan vijf jaar in Monaco hebben gewoond en er langer dan zes maanden hebben gewerkt;
- Personen die al meer dan vijf jaar in Monaco werken.

De huurovereenkomst dient te worden afgesloten voor de periode van 6 jaar. Het kan aan het einde van elk jaar worden opgezegd, alleen op initiatief van de erfpachter. Er is geen huurgrens, dus deze is naar eigen keuze in te stellen. Een aanvullende huurindexeringsclausule, afhankelijk van de index, die in vergelijkbare gevallen in het Prinsdom wordt gebruikt, kan naar eigen goeddunken in de huurovereenkomst worden opgenomen.

WET 1291/1235

Wet 1291 is alleen van toepassing op woonhuizen die vóór 1 september 1947 zijn gebouwd. In tegenstelling tot wet 887 beperkt wet 1291 de huur en kan deze alleen worden vastgesteld door de huisvestingsautoriteit. Het bedrijf is bevoegd om dit type onroerend goed alleen te verhuren aan de volgende groepen personen, in de volgende volgorde van prioriteit:

- burgers van Monaco;
- mensen geboren uit Monegaskische ouders; echtgenoten, weduwen en weduwnaars van Monegaskische burgers; mensen gescheiden van Monegaskische burgers; ouders van kinderen geboren uit deze verbintenis;
- personen die in Monaco zijn geboren en daar sinds hun geboorte wonen, op voorwaarde dat een van hun ouders op het moment van hun geboorte in Monaco woonde. Personen die aan alle voorwaarden voldoen, maar die door toeval of om medische redenen in de regel buiten het Prinsdom zijn geboren, kunnen worden vrijgesteld van de verplichting om in Monaco geboren te zijn;
- personen die ten minste veertig jaar onafgebroken in Monaco hebben verbleven.

Volgens de prioriteitsvolgorde heeft de burger van Monaco een voordeel ten opzichte van een persoon die al meer dan 40 jaar in Monaco woont. De burger krijgt dus een voorkeursrecht om een appartement te huren. De huurovereenkomst dient te worden afgesloten voor een periode van 6 jaar met de mogelijkheid tot opzegging op initiatief van de huurder. 

De verhuurder kan de erfpachter een huurvrije termijn geven onder de volgende voorwaarden:

- afbraak van het oude gebouw met het oog op de bouw van een nieuw gebouw met dezelfde of meer woonruimte op hetzelfde terrein;
- bovenbouw van het gebouw;
- verbouwing van het gebouw om de bestaande woonruimte uit te breiden;
- Werk aan de verbetering van de levensomstandigheden (hygiëne, gezondheid) en sociale zekerheid.

In het geval van de laatste drie voorwaarden wordt het volledige pand dat door de erfpachter wordt gebruikt, erkend als onbewoond voor de duur van de werkzaamheden.

In de bovengenoemde gevallen, evenals in het geval dat het geheel van de door de huurder bewoonde ruimten niet als onbewoond wordt erkend tijdens de periode van de werkzaamheden, worden de bepalingen van artikel 1.564 van het Burgerlijk Wetboek toegepast. Bovendien, in het geval dat het gebouw waarschijnlijk zal worden gesloopt onder de voorwaarden die zijn aangegeven door de geldende wet- of regelgeving, of in het geval dat het gebouw wordt erkend als schadelijk voor de gezondheid en in verval kan raken, De huidige huurovereenkomst kan worden opgezegd.

Een aanvullende huurindexeringsclausule, afhankelijk van de index die in vergelijkbare gevallen in het Prinsdom wordt gebruikt, kan naar eigen goeddunken in de huurovereenkomst worden opgenomen.

De jaarlijkse huur mag echter niet hoger zijn dan het gemiddelde bedrag van de consumentenprijsindex (exclusief tabak), berekend voor alle huishoudens (Frankrijk als geheel) voor de periode van vier kwartalen en gepubliceerd door het Nationaal Instituut voor Statistiek en Economische Analyse.

WhatsApp +33 6 10 12 40 74